LEIEVILKAR
Den som leier lokaler pag Meet&Greet, ma forholde seg til leievilkdr fastsatt av styret.

Utleiepris er den samme alle dager i uka.

Depositum pa kr.2000; betales ved booking.
Depositum tilbakebetales etter utleier han gatt
gjennom lokalet.

Avbestilling ma skje inntil 24 timer fgr leiedato. Ved
senere avbestilling betales ikke depositum tilbake til
leietaker.

Skade pa lokale, inventar og utstyr erstattes av
leietaker.

Leietakere kan medbringe egen bevertning. Dersom
en gnsker a benytte kjgkkenet for 8 varme mat,
og/eller trakte kaffe/te, gjgres avtale om dette ved
booking.

Leietaker rydder lokalet etter bruk. Dette innebaerer
rengjgring av mgbler og utstyr, sortere avfall og tar
sgppelposer og sekker ut av lokalet. Leietaker skal
ogsa vaske guly, toaletter og andre omrader som har
vert i bruk som for eks kjgkken og korridor. Leietaker
kan eventuelt avtale om tjenesten vi tilbyr for
sluttvask.

Leietaker ma vaere minimum 20 ar
Det er gratis tradlgst nettverk for leietakere.

Det er viktig at leietaker setter seg inn i
brannvernregler.